Ferniseringer

Her kan du følge med i kommende udstillinger:

“D’Da Dem” Det gamle Fiskerhus i Eg, På Mols
Fernisering Kr.Himmelfartsdag d. 13. maj 2010
Se mere på www.friisogklausen.dk